Ochránci vesnice

Ochranáři té možná nejbohatší oblasti v celém okolí, jejich nasazení, odhodlání a loajalita je bezmezná jelikož jsou si vědomi toho že oni jsou poslední bašta lidství a lidskosti v okolí.

Každý kdo projde přijímačem a stane se ochráncem se stává někým kdo je mezi ostatními respektován, kdo se naučil pravidla a dodržuje je.

Avšak ochránci spadají pod Starostovo velení a plně mu zodpovídají, což znamená že o pozici starosty je taktéž velký zájem.

Co se jedná vstupu do vesnice, o tomto rozhodují velitelé ochránců kteří stojí na hranicích u bran a rozhodují se koho pustí dovnitř a koho ne, avšak ti co vejdou dovnitř musí odevzdat všechny zbraně a munici do skladiště odkud si je poté mohou vzít, tímto krokem chtějí místní zabránit jakémukoliv vyvolávání konfliktů a přestřelek.


Ochránci vesnice se skládají z těchto lidí: 

Velitel družstva (0/3)

Ochránce vesnice (0/7)


Tyto role jsou vhodné pro kohokoliv a jejich náplní bude plnit vůli starosty, kontrolovat a konfiskovat zbraně u vchodu. 

Ale nebojte se, zaručeně se podíváte mimo vesnici, přece Vás nenecháme jen na jednom místě ;) (leda by jste si to přáli).