Poloněvčané

Kdysi dávno hrdí obyvatelé města Poloněv, dnes jen uprchlíci skrývající se v lesích snažící se přežít den po dni.

Poloněvčané jsou bývalí obyvatelé města Poloněv kteří byly vyhnání z města pryč následkem dlouhodobého konfliktu a hladomoru, který zapříčinil to že všechny místa ve kterých byla jakákoliv trocha jídla byla vyrabována a vypálena, aby se předešlo zásobování nepřátel.

Poloněvčané byli v hladomoru jelikož drtivá většina jídla šla pro vládu, armádu a policii. (Diskutuje se o míře až 89% obsahu každého podniku se zásobami jídla)

Následkem neustálého vypalování a pustošení města Poloněv se rozhodli Poloněvčané vtrhnout do lesů a zkusit své štěstí tam, v zoufalé snaze přežít konflikt z místa kam se nikdy nikdo neodvážil.

Chtějí jen přežít, avšak se setkali s tvrdým odporem ze snahy vesničanů kteří je nechtějí mít na starosti jelikož ví že Poloněvčané jsou tak zoufalí že by jim z hladu vykradli všechno cenné jen aby si mohli koupit patku od chleba.

Naštěstí se setkávají se soucitem od Hnutí Kirtzsa které jim pomáhá přežít v těchto těžkých dnech a učí je základům farmaření a výměnného obchodu, sem tam také rekrutují pár Poloněvčanů do svých řad výměnou za jídlo pro jejich rodiny.Jejich vztahy s ostatními frakcemi:


Hnutí Kirtzsa (pozitivní)

Pro Poloněvčany velmi důležitá organizace díky které přežívají a daří se jim dožívat se druhého dne, avšak jsou zároveň svou přítomností hrozbou pro Poloněvčany jelikož riskují zajmutí policií a výslechy končící dost často smrtí.

Žoldáci (pozitivní)

Vztah s žoldáky je velmi dobrý a snaží se s nimi mít všelijaké obchody, převážně týkající se zbraní, ochrany při farmaření a jídla.

Policie (negativní)

Nepřátelé Poloněvčanů ještě před jejich nynějším pobytem zde. Policie zapříčinila hladomor který způsobil smrt mnoha Poloněvčanů a tak je jen logické že Poloněvčané nenávidí Policii a Vládu ze všeho nejvíce, dokonce více než sobecké vesničany.

Vláda (negativní)

Díky vládě se Poloněvčané objevili tam kde jsou, jejich zátahy jídla a vypalování zásobáren způsobily hladomor, nemluvě o strhávání a infikování sil se zrním a dalšími "spižírnami".

Vesničané (negativní)

Z pohledu Poloněvčanů sobečtí a nenažraní lidé, nemají je rádi z principu že se nikdy nerozdělí, jako trest je každý večer vykrádají a podnikají na ně útoky.