Zápisky Andreje Šelmova

Byly zveřejněny zápisky Andreje Šelmova, bývalého obchodníka v Kirtzské základně ke kterému se postupem času dostaly všemožné věci, avšak jedna věc ho změnila natrvalo...